College De Heemlanden, IOMN en e-didactiek

BEZOEKEN VAN ANDERE SCHOLEN BEVORDERT ICT IN DE LESSEN. 
Op College De Heemlanden in Houten is veel tijd gestoken in het werken met de ELO. Michael Hostiyn neemt namens de school deel aan IOMN. “Ik heb mensen van andere scholen ontmoet die ook bezig waren met de invoering van een ELO. We hebben de voor- en nadelen van de verschillende ELO’s met elkaar besproken.

Vroeger hadden we een los pakket als ELO en nu is die geïntegreerd met de administratie, waardoor de leerlinggegevens altijd kloppen en dat is een groot voordeel. Door in IOMN te participeren heb ik geleerd hoe ik de schoolleiding over bepaalde ontwikkelingen kan adviseren. Tijdens IOMN-bezoeken zag ik op veel scholen het gebruik van active boards. Naar aanleiding daarvan hebben we die vorig jaar hier ook ingevoerd. Collega’s van me zijn onlangs op de Werkplaats geweest om  te vragen welke devices er op de markt zijn en wat hun ervaringen ermee zijn. We hebben kennis gemaakt met nieuwe softwarepakketten en apps zoals Kahoot en Socrative. Collega’s zijn geïnteresseerd geraakt in bijvoorbeeld 3D-printen. Leerlingen praten in lessen over ervaringen die ze bij andere docenten opdoen en ook op die manier verspreidt de input van IOMN zich in de school. Docenten zoeken elkaar op naar aanleiding van de verhalen die zij van hun leerlingen horen. De club die openstaat voor vernieuwing is zeker bereikt en gemotiveerd geraakt. Het is nu de kunst om andere collega’s te activeren. De olievlekwerking wordt wel steeds groter.”

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte