Trajectum College, Professionaliseren

DOCENTEN AAN ZET – PROFESSIONALISEREN IN HET KADER VAN PASSEND ONDERWIJS. 
Passend onderwijs vraagt een andere aanpak van docenten en vereist een nieuwe professionele ontwikkeling. Enerzijds op het beste uit de leerlingen te halen, daarin te differentiëren (omgaan met verschillen) en de opbrengsten te vergroten.


Anderzijds om een nieuwe kijk te ontwikkelen op het geven van onderwijs. Dit vraagt om een andere docent. De professionalisering is van belang om een stabiele basis te creëren en vanuit daaruit een stap te zetten naar gevorderd en specifiek. Voor een vmbo school als Trajectum is de eerder genoemde aanpak van groot belang. Daarin is ook de koppeling tussen het beleid van de school en de professionaliseringsvraag / slag van docenten nadrukkelijk aanwezig. De totale aanpak heeft de beleidsthema’s op het terrein van professionele ontwikkeling van docenten van de school als grondslag. De directie formuleert haar vragen en een externe procesbegeleider zet deze vragen om in een maatwerkprogramma nadat met alle deelnemers een gericht interview heeft plaatsgevonden. Nauwe aansluiting wordt gezocht met het beleid van de school. Binnen de vitale ruimte van de organisatie wordt per individuele deelnemer een persoonlijk ontwikkelarrangement ontworpen. De context van de eigen school vormt het leerlandschap. 

 

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte