X11 Media en vormgeving, Professionaliseren

BEVORDEREN VAN BEGELEIDINGSVAARDIGHEDEN VAN MEDEWERKERS TEN BEHOEVE VAN HET VERSTERKEN VAN HET INDUCTIETRAJECT VAN STARTENDE MEDEWERKERS. 
Binnen het inductieprogramma van X11 begeleiden we  beginnende docenten in de eerste jaren van hun zelfstandige beroepsuitoefening. We willen hiermee bevorderen dat de startende docent zich binnen enkele jaren vakbekwaam voelt en professioneel functioneert binnen de schoolorganisatie. 

 

Door het verder professionaliseren van de begeleiders van deze docenten verwachten we een kwaliteitsverbetering binnen het gehele team te realiseren. De docentbegeleiders zullen bewuster bekwaam worden op het gebied van lesobservatie en reflectiegesprekken.

 

 

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte