MAVO TIEN, Professionaliseren

MEDIAPROFS IN HET VO. 
De subsidie wordt ingezet om de mediawijsheid van het docententeam te vergroten en hiermee onderwijs te geven dat past bij de huidige tijdsgeest. In de komende jaren zal deze eerste groep docenten fungeren in een teach- the-teachers concept waarbij we actief zullen blijven leren van elkaar.

 De multi-mediacoach is hierin de bindende factor en stimuleert collega’s in het gebruik en toepassen van verschillende apps en tools. Dit alles zullen we borgen in ons personeelsbeleid. Dit zelfde geldt voor het traject dat het management zal doorlopen. 

In de wijk Leidsche Rijn zijn we een nieuwe school die werkt met een vernieuwend onderwijsconcept. Vanaf de basis werken we op dit moment aan een doorlopende leerlijn, samen met het Primair Onderwijs: Apollo 11 en OBS de Klimroos. De leerlingen uit groep 7 en 8 komen richting Mavo Tien voor skills onderwijs. Gebaseerd op 21th century skills in de richting van wetenschap en techniek. 

Ons uiteindelijke doel is om leerlingen op te leiden die enerzijds alles in huis hebben voor een soepel vervolg op de havo of in een MBO 4 opleiding. Ze bezitten de benodigde kennis en vaardigheden die het mavo-diploma vereist. Anderzijds bieden we leerlingen de mogelijkheid om vanuit hun talent en interesse te verkennen met vaardigheden als samenwerken, (creatief) probleemoplossend denken en ict-vaardigheden te ontwikkelen. De leerling leert kijken over de grenzen van de eigen cultuur, kent zijn eigen talenten en heeft deze verder leren ontwikkelen en kan zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren. De leerling die met een TL-advies de MAVO TIEN binnenkomt, verlaat de school met minimaal een mavo-diploma. De meerwaarde van dit diploma blijkt niet alleen uit klinkende cijfers, maar ook uit het individuele pad dat elke leerling heeft bewandeld om samen met anderen zijn talenten te ontdekken en ambities waar te maken. 

 

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte