Stichting Willibrord, Professionaliseren

VAN STUDENT NAAR DE UTRECHTSE DOCENT.
De Willibrord Stichting en Instituut Archimedes ontwikkelen in co-creatie een opleidingstraject waarbij derde- en vierdejaars studenten en startende leraren worden toegerust om als leraar duurzaam inzetbaar te zijn bij de Stichting. Dit traject krijgt een excellent karakter voor studenten, passend bij de specifieke situatie van de scholen van de Stichting.

 De Willibrord Stichting investeert hiermee  in het opleiden en professionaliseren van een (nieuwe) docentenpopulatie die in diversiteit en pedagogisch- didactisch handelen aansluit bij hun leerlingpopulatie.  Aan de andere kant creëert de Stichting samen met Instituut Archimedes een kweekvijver waarin talent direct aan de slag kan bij hun scholen.  

De professionals die we opleiden en professionaliseren worden toegerust  om in hun onderwijs aandacht te hebben voor  drie de doeldomeinen van het onderwijs zoals Gert Biesta  deze beschrijft: socialisatie, kwalificatie en persoonsvorming, in dit geval, gericht op de specifieke doelgroep van de leerlingen van de Willibrord Stichting. 

 

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte