Christelijk Lyceum Zeist, Professionaliseren

EDUSCRUM: LEREN SAMENWERKEN EN VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN. 
CLZ wil komende anderhalf jaar een eduScrumproject op poten zetten. EduSrum is een methodiek die er op gericht is de leerlingen meer de regie over hun leerproces te geven.

De leerlingen leren op een gestructureerde manier samenwerken, waardoor er meer plezier, energie en verantwoordelijkheid gegenereerd wordt en de leeropbrengst stijgt. EduScrum wint snel aan populariteit in het onderwijs vanwege de opbrengst op gebied van samenwerkend leren, inzicht in persoonlijke kwaliteiten en het leren en geven/ontvangen van feedback. EduSrum levert de methodiek die een professionaliseringsslag voor docenten beoogt. Docenten en leerlingen gaan hierdoor beter samenwerken. En samenwerking is een 21st century skill die cruciaal is in het professioneel leven van iedere leerling. 

 

 

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte