Leidsche Rijn College, Professionaliseren

SCIENCE ON THE MOVE
Een aantal jaren geleden startte het Leidsche Rijn College met het ontwikkelen van modules waarin de vakken biologie, natuur- en scheikunde werden geïntegreerd, als aanvulling op de methode. Toen de uitgever met een nieuwe versie kwam, besloot men het ontwikkelwerk zelf er hand te nemen. Inmiddels werken vier docenten eraan en ontvangt de school in het kader van professionalisering subsidie vanuit het project Aantrekkelijker Scholen. 

Een van de vier docenten is Demian de Vos, leraar biologie en verantwoordelijk voor de voortgang van het project dat Science on the move is gaan heten. Volgens hem is samen een methode ontwikkelen een zeer intensieve vorm van professionalisering. “Allereerst ontwikkelen we ons veel breder dan de eigen vakinhoud. Zo ben ik niet alleen bezig met biologie maar ook met inhouden uit de natuur- en scheikunde. Voor de inhoud zijn de kerndoelen van drie vakken natuurlijk leidend. Wij houden ons vooral bezig met de vraag hoe we de inhoud op een logische manier kunnen integreren. Soms zie je in methodes dat onderwerpen op een gekunstelde manier bij elkaar zijn gevoegd. Dat hebben we vermeden door te zoeken naar logische samenhangen. Daarnaast werken we aan een goede, theoretische onderbouwing. Bij het schrijven van het lesmateriaal, dat bestaat uit kaarten rond kennis, begrippen, opdrachten, vaardigheden en practica, kijken we met elkaar heel zorgvuldig naar de formuleringen. Maar zelden ben je als docent zo intensief bezig met de vraag hoe je de leerstof moet aanbieden zodat het voor de leerlingen duidelijk is.”

Op de vraag wat het professionele effect is, antwoordt hij:  “Ik denk dat we vakinhoudelijk veel sterker zijn geworden, omdat we ons zo intensief met de stof bezighouden. We vragen ons af wat we de kinderen precies willen leren en doorgronden de denkstappen die ze daarbij moeten maken. Een docent die zijn eigen methode ontwikkelt, vraagt zich bewust af ‘waarom doen we dit en hoe moeten we het doen?’. Je doet de dingen niet meer omdat ze in het boek staan, maar omdat je persoonlijk en weloverwogen de inhoudelijke en didactische keuzes maakt.”

Een moderne methode biedt ook ruimte aan wat nu de 21ste eeuwse vaardigheden worden genoemd, zoals plannen, organiseren, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Ook deze algemene vaardigheden komen in Science on the move volop aan bod. De inzet van ict is wat betreft De Vos nog een ontwikkelpunt. “Daar kunnen we zeker nog meer mee doen, vandaar dat twee andere collega’s participeren in IOMN, een ander deelproject van Aantrekkelijker Scholen, dat zich richt op de inzet van ict in de lessen. Ik hoop dat we in ons ontwikkelwerk kunnen profiteren van hun inbreng op dat gebied.” Volgens De Vos is dat een mooi voorbeeld van hoe op het eerste oog gescheiden ontwikkelingen elkaar kunnen beïnvloeden en versterken.

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte