Leidsche Rijn College, Professionaliseren

SCIENCE ON THE MOVE
Een aantal jaren geleden startte het Leidsche Rijn College met het ontwikkelen van modules waarin de vakken biologie, natuur- en scheikunde werden geïntegreerd, als aanvulling op de methode. Toen de uitgever met een nieuwe versie kwam, besloot men het ontwikkelwerk zelf er hand te nemen. Inmiddels werken vier docenten eraan en ontvangt de school in het kader van professionalisering subsidie vanuit het project Aantrekkelijker Scholen. 

Lees meer hierover

OPDC, De Utrechtse School, Professionaliseren

OPLEIDEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DOCENTEN, WERKZAAM MET SPECIALE DOELGROEPEN
Het doel van het project is om de enculturatie goed vorm te geven op het OPDC Utrecht met als resultaat een goede selectie van docenten en een succesvol maatwerktraject op persoonlijke ontwikkeling. De enculturatie is overdraagbaar naar het VSO en praktijkonderwijs.

Lees meer hierover

Revius Wijk bij Duurstede, Professionaliseren

21ST CENTURY SKILLS: LEERHUIS 9 REVIUS WIJK.
Ons huidig onderwijs is over het algemeen niet ingericht om deze 21st century skills tot ontwikkeling te laten komen bij onze leerlingen. Wij willen toe naar een methodiek, waarin kinderen leren om eigen kennis te construeren, interesses en talenten te ontwikkelen.

Lees meer hierover

UniC, Professionaliseren

DUURZAME CULTUURVERANDERING VAN 'ELKE DAG EEN BEETJE BETER IN DE HELE SCHOOL. 
Duurzame cultuurverandering van ‘elke dag een beetje beter in de hele school (OP en OOP)’. UniC wil dat bereiken door de methodiek van leerKRACHT te implementeren in de gehele school. 

Lees meer hierover

Christelijk College Zeist, Professionaliseren

DE NIEUWE EXAMENSTRUCTUUR VMBO 2016: NIEUW DOCENTSCHAP? 
Het verandertraject waar ons specifieke vmbo naar de nieuwe examenstructuur 2016 voor staat vraagt om brede en intensieve LoopBaanOrientatie (LOB), aansluitend naar het MBO.

Lees meer hierover

Christelijk Lyceum Zeist, Professionaliseren

EDUSCRUM: LEREN SAMENWERKEN EN VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN. 
CLZ wil komende anderhalf jaar een eduScrumproject op poten zetten. EduSrum is een methodiek die er op gericht is de leerlingen meer de regie over hun leerproces te geven.

Lees meer hierover

Stichting Willibrord, Professionaliseren

VAN STUDENT NAAR DE UTRECHTSE DOCENT.
De Willibrord Stichting en Instituut Archimedes ontwikkelen in co-creatie een opleidingstraject waarbij derde- en vierdejaars studenten en startende leraren worden toegerust om als leraar duurzaam inzetbaar te zijn bij de Stichting. Dit traject krijgt een excellent karakter voor studenten, passend bij de specifieke situatie van de scholen van de Stichting.

Lees meer hierover

ISUtrecht, Professionaliseren

APPRECIATIVE ENQUIRY MIDDIE YEARS EN DIPLOMA PROGRAMME – PROFESSIONALISERINGSPROGRAMMA INTERNATIONAL SCHOOL UTRECHT. 
Het doel van de aanvraag is een eenmalige bijdrage te vragen in de ontwikkeling van een professionaliseringsprogramma voor de International School Utrecht voor al haar leerkrachten om jaarlijks een kwaliteitsslag te maken en daarmee en aantrekkelijk werkgever te zijn die voldoende loopbaanperspectief biedt voor haar medewerkers.

Lees meer hierover

MAVO TIEN, Professionaliseren

MEDIAPROFS IN HET VO. 
De subsidie wordt ingezet om de mediawijsheid van het docententeam te vergroten en hiermee onderwijs te geven dat past bij de huidige tijdsgeest. In de komende jaren zal deze eerste groep docenten fungeren in een teach- the-teachers concept waarbij we actief zullen blijven leren van elkaar.

Lees meer hierover

X11 Media en vormgeving, Professionaliseren

BEVORDEREN VAN BEGELEIDINGSVAARDIGHEDEN VAN MEDEWERKERS TEN BEHOEVE VAN HET VERSTERKEN VAN HET INDUCTIETRAJECT VAN STARTENDE MEDEWERKERS. 
Binnen het inductieprogramma van X11 begeleiden we  beginnende docenten in de eerste jaren van hun zelfstandige beroepsuitoefening. We willen hiermee bevorderen dat de startende docent zich binnen enkele jaren vakbekwaam voelt en professioneel functioneert binnen de schoolorganisatie. 

Lees meer hierover

Trajectum College, Professionaliseren

DOCENTEN AAN ZET – PROFESSIONALISEREN IN HET KADER VAN PASSEND ONDERWIJS. 
Passend onderwijs vraagt een andere aanpak van docenten en vereist een nieuwe professionele ontwikkeling. Enerzijds op het beste uit de leerlingen te halen, daarin te differentiëren (omgaan met verschillen) en de opbrengsten te vergroten.

Lees meer hierover

X11 media en vormgeving, IOMN en e-didactiek

3D-PRINTEN: LEERLINGEN LEREN OVER HUN EIGEN ROL IN EEN ONTWERPPROCES. 
Op X11 Media en vormgeving laat docent Michiel Lucassen zijn leerlingen regelmatig werken met een 3D-printer. “Het gaat er mij om dat leerlingen leren omgaan met nieuwe technieken. Daarnaast is het besef belangrijk dat ze dat ze nieuwe technieken kunnen leren en toepassen.

Lees meer hierover

St. Bonifatiuscollege, IOMN en e-didactiek

DEELNAME AAN IOMN STIMULEERT INVOERING IPAD-PILOT OP BONI. 
Rector Tiny Uijttewaal spreekt van een mooie samenloop van omstandigheden als het gaat om de ontwikkeling rond ict op het Boni. “Blended learning was al een tijdje bezig en docent Aad van der Zee ging regelmatig de deur uit. Het leek in eerste instantie iets dat zich elders afspeelde.

Lees meer hierover

Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, IOMN en e-didactiek

INVOERING IPADS ALS STAP NAAR ECHT ADAPTIEF ONDERWIJS. Op Revius Wijk wordt gewerkt met iPads. De invoering ervan verliep geleidelijk. In de eerste twee klassen basis/kader en vmbo-t zijn vorig jaar al de papieren boeken verdwenen en dit jaar hebben ook de leerlingen in de eerste en tweede klassen havo en vwo/gym. alleen nog een iPad.

Lees meer hierover

College De Heemlanden, IOMN en e-didactiek

BEZOEKEN VAN ANDERE SCHOLEN BEVORDERT ICT IN DE LESSEN. 
Op College De Heemlanden in Houten is veel tijd gestoken in het werken met de ELO. Michael Hostiyn neemt namens de school deel aan IOMN. “Ik heb mensen van andere scholen ontmoet die ook bezig waren met de invoering van een ELO. We hebben de voor- en nadelen van de verschillende ELO’s met elkaar besproken.

Lees meer hierover

De Werkplaats, IOMN en e-didactiek

NIEUWE ICT-TOEPASSINGEN ZIJN GEMEENGOED GEWORDEN. 
Op de Werkplaats heeft een aantal docenten door de contacten in het kader van IOMN nieuwe ict-toepassingen in hun lessen geïntroduceerd. IOMN-lid en ict-coördinator Stefan Rutenfrans vertelt daarover: “Een aantal collega’s heeft het maken van filmpjes opgepakt.

Lees meer hierover

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte