Inductie

Door het vertrek van veel oudere docenten zijn er de komende jaren in de regio Midden Nederland volop banen voor startende docenten. Jonge docenten zijn straks de dragers van kwalitatief goed onderwijs. Scholen ontvangen subsdie om de begeleiding van startende docenten te professionaliseren.

Wie
De projecten zijn bestemd voor schoolopleiders en coaches van scholen die de kwaliteit van startende docenten willen verbeteren. 

Doel

Het doel is dat scholen beschikken over een driejarig begeleidingsprogramma voor startende leraren.

Hoe

In het project inductie van Aantrekkelijker Scholen wordt met een beperkt aantal scholen intensief aan programma-ontwikkeling gewerkt. In het project BSL-Utrecht, dat onderdeel is van het landelijke BSL-project, wordt met scholen gewerkt aan programma-ontwikkeling. Daartoe wordt in kringen van vijf tot zeven scholen samengewerkt en worden startende leraren door getrainde schoolcoaches geobserveerd en begeleid. Het project verzorgt trainingen voor schoolopleiders en coaches (waaronder de training voor coaches over het observeren en coachen met het ICALT-instrument), starterscafés, conferenties en masterclasses voor schoolopleiders/coaches en startende leraren.   

Vanaf november 2015 werken de twee projecten onder de naam Een Sterk Begin nauw samen en is er voor scholen één loket (zie de contactgegevens hieronder). Het project Een Sterk Begin beoogt de professionele ontwikkeling van startende leraren te ondersteunen, te zorgen dat leraren met plezier in het onderwijs werken en de uitval uit het beroep te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat als aan deze punten binnen de scholen systematisch gewerkt wordt, dat een gunstige invloed heeft op de kwaliteit van de begeleidingsstructuur en de professionele ontwikkeling van het hele schoolteam.  

Resultaat
De agenda’s van beide projecten zijn op elkaar afgestemd en op de regionale website  zullen in de loop van het schooljaar 2015-2016 de opbrengsten van beide projecten worden gepubliceerd. Het betreft onder andere door en met scholen ontwikkeld materiaal waarmee u aan de slag kunt om een begeleidingstraject op te zetten of te versterken. In de regio Utrecht nemen momenteel een kleine 250 startende leraren deel van 34 scholen aan het project Een Sterk Begin

Aanmelden
Scholen kunnen zich niet meer aanmelden voor deelname aan Aantrekkelijker scholen. Deelname aan het BSL-project is nog mogelijk. Meer informatie vindt u op de website van het project BSL-Utrecht.

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte