IOMN

Ict speelt een steeds belangrijker rol en in dit deelproject inspireren en ondersteunen leraren elkaar bij het inzetten van nieuwe technologische hulpmiddelen. Door een podium te bieden voor innovatie brengen we het onderwijs als eigentijds loopbaanperspectief voor het voetlicht.

 

Wie
Het project is bestemd voor enthousiaste docenten die de mogelijkheden van ict in hun lessen willen ontwikkelen en werken op een school waar zij van de leiding de ruimte krijgen.een bijdrage te leveren aan de innovatie op schoolniveau.

Doel
Een ontwikkeling op gang brengen in de scholen waarbij het professionele enthousiasme en de contacten met collega’s startpunt zijn voor innovatie. Vanuit dit enthousiasme kan met ondersteuning van de schoolleiding een olievlekwerking ontstaan die leidt tot schoolbrede implementatie van vormen van e-didactiek.

Hoe
In dit project doen 10 tot 15 scholen mee in het lerend netwerk Innovatief Onderwijs Midden Nederland (IOMN). Hierin participeren enthousiaste docenten die zelf een leerbehoefte hebben. IOMN is het platform waarbij nieuwe kennis en inzichten gedeeld en uitgebouwd worden. Het netwerk organiseert jaarlijks vier kennisbijeenkomsten waarop ongeveer tachtig personen en leidinggevenden elk kwartaal de meest actuele informatie inzake e-didactiek en gepersonaliseerd leren uitwisselen. Daarnaast biedt IOMN scholen de mogelijkheid om bij elkaar een kijkje in de keuken te nemen en nader in te zoomen op specifieke thema’s. Goede voorbeeldscholen uit den landen worden uitgenodigd om scholen en docenten te inspireren. Met ondersteuning van twee vakexperts wordt een masterclass georganiseerd waaraan de innovatoren en communicatoren kunnen deelnemen. Samen werken de scholen aan een procesbeschrijving IOMN als leerwerkgroep waarbij praktische handvatten worden beschreven voor scholen om zelf (binnen de school) hiermee aan de slag te gaan. De activiteiten en producten worden toegankelijk gemaakt via digitale verspreiding en publicatie op de websites www.iomn.nl en www.aantrekkelijkerscholen.nl.

Resultaat
- er is een model voor scholen om naar model van IOMN een leergemeenschap van docenten op te zetten;
- in elke school zijn ter zake deskundige docenten die de schoolleiding en collega’s kunnen adviseren bij de inzet van e-didactiek;
- docenten van de deelnemende scholen zijn op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van e-didactiek en zij kunnen de betekenis ervan vertalen naar de eigen school. .

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte