Professionaliseren

Leraren zien de mogelijkheden om zich verder te professionaliseren als een belangrijk kwaliteitskenmerk van hun arbeidsomstandigheden. Besturen en scholen op hun beurt hechten zien een leven lang leren als het middel bij uitstek om goede docenten aan de school te binden.

Wie
Het project ‘Samen opleiden, Samen professionaliseren’ is bedoeld voor scholen die door een gericht na- en bijscholingsbeleid de professionele ontwikkeling van zittende docenten willen bevorderen en dit beleid zien als integraal onderdeel van het HRM-beleid van de school. 

Doel
Doel van dit project is de kwaliteit van de leraar te vergroten door bij- en nascholing te bieden voor de zittende (tweedegraads) leraren en vanuit school passende maatregelen te nemen op het gebied van HRM om dit mogelijk te maken.

Hoe
Scholen ontvangen ondersteuning bij deelname aan het ontwikkeltraject `Op weg naar het Keurmerk Opleidingsschool`om zelf een verbeterslag te maken in de begeleiding van leraren in opleiding. Op basis van de regeling `Samen opleiden, samen professionaliseren`krijgen scholen ondersteuning op basis van een projectvoorstel over de aanpak van het vergroten van de kwaliteit van de leraar door nascholing en doorscholing. Te denken valt aan het behalen van de tweedegraadsbevoegdheid, van tweedegraads naar eerstegraads, versterking van het pedagogisch-didactisch handelen, adaptief leren, versterking vakkennis en e-didactiek, versterking van informeel leren door deelname aan leergemeenschappen, etc. De school ontvangt een subsidie van € 40.000 gedurende de looptijd van het project. Er is voor tien scholen subsidie beschikbaar. 

Resultaat
- na- en doorscholing is een integraal onderdeel geworden van het HRM-beleid van de school;
- in juni 2016 presenteren de scholen hun resultaten op een Opbrengstensymposium.

Aanmelden
Scholen kunnen tot 1 april 2015 een projectaanvraag indienen op basis van de Subsidieregeling Samen opleiden, samen professionaliseren. Op deze pagina kunt u ook het aanmeldformulier downloaden. 

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte