Subsidieregeling ‘Samen opleiden, samen professionaliseren’

Inhoudelijke focus

De projecten leveren een concrete bijdrage aan het binden en boeien van leraren. Bovendien worden ervaringen in de projecten reproduceerbaar en overdraagbaar gemaakt. In het voorstel wordt aangegeven wat dit oplevert. De eerste resultaten en ervaringen worden gepresenteerd tijdens een opbrengstensymposium in juni 2016.Het voorstel moet betrekking hebben op bij- en nascholing van zittende leraren. Hierbij valt te denken aan: tweedegraadsbevoegdheid, van tweedegraads naar eerstegraads, versterking pedagogisch – didactisch handelen, adaptief leren, versterking vakkennis en e-didactiek, versterking informeel leren door leergemeenschappen, etc.

Randvoorwaarden

 • Het projectvoorstel wordt uitgevoerd door een of meer scholen in het voortgezet onderwijs. De hoofdindiener van het projectvoorstel is een bestuurder in het voortgezet onderwijs.
 • Partners (kennisinstellingen en/of educatieve partners) hebben een rol in dit project en deze rol wordt nader toegelicht in het aanvraagformulier.
 • De looptijd van het project is (tenminste) van mei 2015 tot juli 2016.
 • In januari / februari 2016 volgt een voortgangsgesprek met de projectleider over de uitvoering van het project.
 • In juni 2016 wordt een presentatie gegeven van de resultaten en opbrengsten van de projecten. Deelname hieraan is verplicht. Aan de vorm waarin de ervaringen worden gepresenteerd, worden vooraf geen eisen gesteld.
 • Uiterlijk in juli 2016 volgt de eindrapportage voorzien van administratieve en financiële afronding (inzet van middelen).
 • De bijdrage is maximaal € 40.000 per aanvraag. Deze bijdrage wordt vanuit de betrokken organisaties aangevuld met tenminste 1/3 als cofinanciering (d.m.v. inzet van uren)
 • Resultaat is dat een product / traject wordt opgeleverd dat breed gedeeld kan worden in de regio via de website www.aantrekkelijkerscholen.nl. Uiterlijk juli 2016 wordt dit aangeleverd bij de projectleiding van Aantrekkelijker Scholen via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Procedure

 • U kunt voorstellen tot uiterlijk woensdag 1 mei 2015 om 12.00 uur per mail bij de projectleider Aantrekkelijker Scholen indienen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • De voorstellen worden beoordeeld op de navolgende punten:
 • Wijze van samenwerking en kennisdeling
 • Andere betrokken organisaties
 • Mate van cofinanciering als blijk van intrinsieke betrokkenheid van partners
 • Structurele en duurzame karakter van de samenwerking
 • Inschatting van de bruikbaarheid van het te ontwikkelen product / traject
 • Reproduceerbaarheid en overdraagbaarheid
 • Creativiteit en innovatie

Tijdspad

 • Beoordeling uiterlijk 18 mei 2015 – desgewenst wordt voor een toelichting op het voorstel telefonisch contact opgenomen met de indiener van het voorstel. Over de toekenning van de voorstellen worden indieners in de week van 25 mei 2015 geïnformeerd.
 • Looptijd van mei 2015 tot juli 2016 – de vorm waarin het eindresultaat overdraagbaar wordt gemaakt staat de organisatie vrij. Wel dient dit gecommuniceerd te kunnen worden via de website www.aantrekkelijkerscholen.nl
 • December 2015 – januari 2016 volgt een bezoek aan de school om de voortgang te bespreken waarbij de projectbetrokkenen aanwezig dienen te zijn.
 • Opbrengstensymposium in juli 2016 – resultaten van de projecten worden tijdens een opbrengstensymposium in de regio gepresenteerd door de indieners. De datum wordt zo spoedig mogelijk na toekenning bekend gemaakt.
 • Eindrapportage in juli 2016 – een inhoudelijk en financiële eindrapportage wordt ingediend bij het project Aantrekkelijker Scholen door de indieners van de projectvoorstellen.Informatie
Meer informatie over de het project Aantrekkelijker Scholen vindt u op www.aantrekkelijkerscholen.nl. Voor aanvullende informatie over de stimuleringsregeling, de projectvoorstellen en de procedure kunt u contact opnemen met Manon Koldewijn – Engberts: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Besturen en scholen kunnen voorstellen indienen voor deelname aan het project  ‘Samen opleiden, samen professionaliseren’. De projecten zijn gericht op de verbetering van de kwaliteit van de leraar (docentensucces) door middel van bij- en nascholing van zittende leraren. 

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte