Opleiden in de School

Het digitale bronnenboek Opleiden in de School is het eindproduct van de leerwerkgroep ‘Opleiden in de School’ van het project Utrechtse Kansen II. Een van de pijlers van dit project is het creëren van professionaliseringsmogelijkheden voor docenten. Uitgangspunt is dat professionalisering en verbetering van de onderwijskwaliteit hand in hand gaan, de docenten zijn daadwerkelijk eigenaar van het proces en de producten. Utrechtse Kansen introduceerde daartoe de leerwerkgroepen. Dit zijn lokaal en regionaal verankerde netwerken van docenten, die met elkaar een opbrengstgericht leerproces ingaan. De sterke focus op de docent als eigenaar van zijn professionaliseringsproces is een van de pijlers van de Utrechtse Onderwijs Agenda. Naast andere ontwikkelingen in het land klinkt deze oriëntatie door in het Bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012 - 2015, dat het Ministerie van OCW heeft gesloten met de Onderwijscoöperatie. In het Bestuursakkoord wordt ‘ingezet op kwaliteitsverbetering van het onderwijs door verdere professionalisering. De docent neemt verantwoordelijkheid voor en verwerft zeggenschap over zijn professionele ontwikkeling en positie.’Een sterke infrastructuur in de scholen voor opleiden en professionaliseren is één van de speerpunten van de Utrechtse schoolbesturen. Utrechtse Kansen bood veertien schoolopleiders een training aan, omdat zij een sleutelrol vervullen. De schoolopleiders van zes scholen vormden een leerwerkgroep en ontvingen subsidie om hun werkwijze te professionaliseren. Het resultaat van de ontwikkelingen vindt u in dit digitale bronnenboek. Voor de leden van de leerwerkgroep is het bronnenboek geen eindproduct, maar een uitnodiging aan collega’s om deel te nemen aan het proces van opbrengstgericht samenwerken. Het proces en de opbrengst van de leerwerkgroep ‘Opleiden in de School’ zien wij als een voorbeeld hoe een professioneel sterke beroepsgroep zich kan manifesteren. Ook de komende jaren zetten de gemeente Utrecht en de schoolbesturen onder andere in op versterking van de opleidingsinfrastructuur. Het bronnenboek is een uitstekend middel om de verworven expertise voor een brede doelgroep toegankelijk te maken.
Jan Koot. Projectleider Utrechtse Kansen II

Auteurs en leden leerwerkgroep Opleiden in de School Het bronnenboek is samengesteld door Ari de Heer (Niftarlake College), Carla Post (Gerrit Rietveld College), Sonja de Sain (Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht), Frans Schleijpen (St. Bonifatius College), Jan Wannink (Amadeus Lyceum), Wilma van Wijk (Globe College), Willem Zweekhorst (Oosterlicht College). Eindredactie en webbeheer: Frans Weeber, Odrie Communicatie Culemborg.

 

Digitaal Bronnenboek Opleiden in de school

In onderstaande inhoudsopgave staan links naar documenten die schoolopleiders voor gebruik in de eigen school hebben ontwikkeld. Ze zijn gericht op de begeleiding van stagiaires en startende docenten. U mag ze overnemen of gebruiken als inspiratiebron. Het Bronnenboek bevat zes soorten documenten. ADM: administratie. ALG: algemene informatie over opleiden in de school. BEG: instrumenten voor de begeleiding. BEO: instrumenten voor de beoordeling. BIJ: draaiboeken en hulpmiddelen voor bijeenkomsten. INF: informatieve teksten ter ondersteuning van de begeleiding.

Downloads

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte