Opleiden in de School

Het digitale bronnenboek Opleiden in de school is bestemd voor schoolopleiders en bevat een bundeling van ervaringen en hulpmiddelen van de leerwerkgroep Opleiden in de School van het project Utrechtse Kansen 2. Het bronnenboek is bedoeld als dynamisch naslagwerk.

Lees meer hierover

Datagestuurd Onderwijs

Het digitale handboek Datagestuurd Onderwijs is het eindproduct van de werkgroep Cito Volgsysteem VO van het project Utrechtse Kansen II. Een van de pijlers van dit project is het creëren van professionaliseringsmogelijkheden voor docenten.

Lees meer hierover

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte