Leon de Wit
Leon de Wit is voorzitter van het College van Bestuur van NUOVO. Hij is voorzitter van de stuurgroep van het project 'Aantrekkelijker Scholen'. 

Over het project zegt hij: “Het platform en het project 'Aantrekkelijker Scholen' stelt ons in staat om de complexe vraagstukken op het terrein van personeelsbeleid gezamenlijk op te pakken. Het is belangrijk dat bestuurders bereid zijn om openhartig met elkaar in gesprek te gaan over hun HRM-beleid. Daarbij is het wel een constante struggle om wat we met elkaar bedenken goed te laten landen in de scholen en bij de docenten."

Manon Koldewijn
Manon Koldewijn is sinds 1 april 2014 projectleider van 'Aantrekkelijker Scholen'. Daarnaast heeft zij een onderwijsadviesbureau onder de naam Bureau Sama. Vanaf 1999 is zij werkzaam in de onderwijssector.


Kort na haar aantreden als projectleider schreef zij: “Opvallend vind ik hoe door betrokkenen gewerkt wordt aan de verbinding van bestuurlijk commitment met de dagelijkse praktijk in de school. Dat is een uitdagende en soms weerbarstige klus en het getuigt van visie dat de besturen, scholen en opleidingen zich daar gezamenlijk voor inzetten. De besturen in de regio vinden elkaar op strategisch HRM-beleid, waarin de professionalisering van de leraren een sleuterrol heeft.”

Frans Weeber
Frans Weeber is verantwoordelijk voor de communicatie van het project 'Aantrekkelijker Scholen". Daarvoor deed hij dat voor het project 'Utrechtse Kansen II'. Hij werkt sinds 1985 als zelfstandig communicatieadviseur.

Over de communicatie voor 'Aantrekkelijker Scholen' zegt hij: “Bij dit project met een regionale functie gaat het vooral om de directe contacten tussen docenten, schoolleiders en besturen. Communicatie is daarom geen doel op zich, maar dient ter ondersteuning van de contacten tussen de verschillende betrokkenen. Het is een uitdaging om daar nieuwe mogelijkheden, zoals de social media, voor te benutten."

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte