01
oktober

De Werkplaats: Inspirerend kijkje in de keuken

Vooral het Kalsbeek College en St. Bonifatius College waren goed vertegenwoordigd met respectievelijk zes en zeven deelnemers.

Na afloop van de bijeenkomst vroegen we de deelnemers twee vragen te beantwoorden:
- Wat vond je met het oog op blended learning inspirerend aan dit bezoek?
- En wat heb je er aan voor je eigen school?
De onderstaande reactie is afkomstig van een van de collega’s van het Kalsbeek College.

“Ik vond het voor mij een heel geslaagd bezoek. Vooral omdat bij de Werkplaats de leerling overduidelijk centraal staat. Maar ook omdat de Werkplaats een goede balans lijkt te hebben gevonden tussen klassikale instructie, zelfstandig werken met de mogelijkheid om binnen kaders op eigen tempo en met meer of minder hulp te werken, te verdiepen of verbreden en maakt daarbij gebruik van de traditionele boeken in  combinatie met digitale leermiddelen. De digitalisering heeft de oude methodes niet verdreven maar worden beide ingezet.  Leerlingen worden niet verplicht om laptops, smartphones, iPads e.d. aan te schaffen maar mogen hun eigen devices gebruiken. Het inspireert mij omdat ik hierin een goede mogelijkheid zie voor het Kalsbeek college om te veranderen en aan te sluiten bij de leerling en maatschappij van nu, zonder de traditionele leermiddelen en instructiemomenten over boord te gooien. Voor mij weer een aanwijzing dat de Kalsbeekers, waaronder ikzelf, die graag willen vernieuwen moeten volharden in hun streven omdat verandering, mits goed uitgevoerd, zoveel moois kan opleveren.”

Klik in de afbeelding om de Prezi van Stefan over Blended Learning te bekijken.

 

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte