22
februari

Aantrekkelijker Scholen breidt uit

Het project Aantrekkelijker Scholen van het Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo/mbo regio Utrecht heeft een herijking achter de rug. De komende twee jaar kunnen meer scholen participeren in de activiteiten van het project, met daarbij passende (financiële) ondersteuning. Besturen en scholen hebben in een open dialoog gekozen voor het continueren van de bestaande deelprojecten. Vanaf 2 maart 2015 kunnen besturen en scholen zich aanmelden via de website www.aantrekkelijkerscholen.nl. Op de website treft u de voorwaarden en het aanvraagformulier aan. 

Deelproject 1) Inductie

Dit jaar levert het deelproject Inductie de eerste resultaten op. Het Kenniscentrum Educatie van Hogeschool Utrecht deed onderzoek naar de inductie op zeven scholen. Deelnemende scholen hebben waardevolle informatie gekregen over de stand van zaken over het inductiebeleid op hun school, begeleiders van startende docenten zijn geprofessionaliseerd en zij hebben op regionaal niveau good practices uitgewisseld. Het Kenniscentrum publiceert nog dit jaar een slotrapport met aanbevelingen. De leerwerkgroep Verbetering Inductiefase, bestaande uit schoolcoaches, komt aan het einde van dit schooljaar met een regionale aanpak inductie met praktische handvatten voor de scholen. In het schooljaar 2015 - 2016 krijgen dertig scholen de gelegenheid om met het Regionaal Arrangement Inductie aan de slag te gaan. Onderdeel hiervan is het werken met het ICALT-observatieformulier, dit in samenwerking met het project Begeleiding Startende Leraar (BSL). Aantrekkelijker Scholen biedt daarbij begeleiding en financiële ondersteuning (maximaal 3.000 euro per school). Via de website kunt u zich aanmelden. De uiterste datum voor aanmelding is 1 mei 2015. 

Deelproject 2) Anders leren, anders doceren

Meer dan twintig enthousiaste docenten uit tien scholen richten zich op de ontwikkeling van e-didactiek. Gezamenlijk zijn zij de motor van het succesvolle lerend netwerk Innovatief Onderwijs Midden Nederland (IOMN). Zij kozen voor een strategie waarbij docenten uitdrukkelijk eigenaar zijn van de innovatieprocessen in de school. Ze wisselen ervaringen uit en organiseren vier keer per jaar open innovatiebijeenkomsten om ook andere collega’s warm te maken voor de mogelijkheden van ICT. Deelnemers aan het netwerk hebben een eigen website ontwikkeld om docenten met elkaar in contact te brengen en te profiteren van elkaars expertise. Ook de komende twee jaren is er voor vijf tot acht scholen de mogelijkheid om docenten naar het netwerk af te vaardigen. In 2016 publiceren de deelnemende scholen een procesbeschrijving over ‘Vier jaar innovatie van en door docenten’. Daarna gaat IOMN verder als zelfstandig lerend netwerk. Via de website www.iomn.nl kunt u zich aanmelden. De uiterste datum voor aanmelding is 1 mei 2015.

Deelproject 3) Samen opleiden, samen professionaliseren

Besturen en scholen worden uitgedaagd voor het doen van projectvoorstellen in het kader van de regeling ‘Samen opleiden, samen professionaliseren’. Met de projecten wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de kwaliteit van de leraar (docentensucces) door middel van bij- en nascholing van zittende leraren. De projecten leveren een concrete bijdrage aan het binden en boeien van leraren. Bovendien worden ervaringen in de projecten reproduceerbaar en overdraagbaar gemaakt. Het aan te vragen bedrag is maximaal 40.000 euro. Via de website kunt u de regeling en het invulformat vinden. De uiterste datum voor aanmelding is 1 april 2015. 

De scholen voor voortgezet onderwijs zijn in toenemende mate partner in het opleiden van nieuwe docenten. Om de kwaliteit van het opleiden te waarborgen, ontwikkelden de scholen, de hogeschool en de universiteit gezamenlijk ‘Keurmerk opleidingsschool’. In het Ontwikkeltraject `Op weg naar Keurmerk Opleidingsschool` worden tien scholen uitgedaagd om zelf een verbeterslag te maken in de begeleiding van leraren in opleiding door te voldoen aan de criteria van het Keurmerk Opleidingsschool. De scholen ontvangen begeleiding op maat in een tweejarig ontwikkelingstraject dat zij, in samenwerking met de lerarenopleidingen, vormgeven. 

Deelproject 4) Ontfuiken

Nieuw academisch talent is nodig, ook in de sector onderwijs. In diverse tekortvakken is hier dringend behoefte aan. Het deelproject Ontfuiken wil academici vanuit andere sectoren interesseren voor een baan in het onderwijs. In samenwerking met Onderwijstraineeship kunnen scholen in de regio Utrecht voor twee jaar trainees aan hun school verbinden. Zij gaan drie tot vier dagen aan de slag als docent en daarnaast volgen zij colleges, trainingen en masterclasses aan de universitaire lerarenopleiding. Vanuit Aantrekkelijker Scholen ontvangen de scholen subsidie om de begeleiding van de trainees te bekostigen. Meer informatie volgt via de website.

 

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte