Begin april is een nieuwe lichting docenttalenten geselecteerd voor de traineeships Eerst De Klas en het OnderwijsTraineeship, die graag in de regio Utrecht aan de slag willen op een middelbare school. Van alle kandidaten hebben 43 talenten hebben aangegeven dat zij graag aan de slag willen in de regio Utrecht. 

Twee jaar geleden maakte Dagmar Wanrooij, docent Frans, koepelcoördinator onderbouw voor de talen op het Kalsbeek College in Woerden, als eerste kennis met IOMN. In die tijd waren mobieltjes in de les niet gebruikelijk en was de inzet van ICT beperkt tot de aanwezigheid van computerlokalen die de docenten moesten reserveren.

Tijdens de Edcamp van IOMN op Revius Wijk werden twee nieuwe ict-mogelijkheden gepresenteerd. Laurens Koppers gaf een workshop over scrummen, een manier om met behulp van de website www.trello.com werk te structureren. De tool werd ontwikkeld voor projectmanagement in het bedrijfsleven, maar heeft inmiddels zijn weg naar de scholen gevonden. In het onderwijs spreken we van eduscrummen.

Kiona van Herwijnen, docent handvaardigheid, tekenen, textiel en CKV op De Werkplaats in Bilthoven gebruikt sinds enige tijd een 3D-printer in haar lessen. Nog voor de printer op school werd afgeleverd, schreef zij zich in voor een workshop bij FabLab in Breda. “Ik vond het een interessante ontwikkeling en wilde met de printer kunnen werken als die op school zou aankomen. Ik ben ook meteen aan de slag gegaan met de ontwerpsoftware. Ik vind die voorbereiding vanzelfsprekend. Het is zonde als zo’n duur apparaat op school staat en niemand kan ermee werken.”

“Ik werd uitgenodigd door twee enthousiaste collega’s die meedoen in IOMN om mee te gaan naar een bijeenkomst speciaal voor schoolleiders,” vertelt Wilma Hoogvliet, adjunct-directeur onderwijs van het Kalsbeek College in Woerden. “Ik vind het erg leuk als collega’s actief hun blik naar buiten richten om nieuwe ideeën op te doen en daarom heb ik de uitnodiging graag geaccepteerd.”

Leraren maken zelf de onderwijskundige keuzes
Een aantal jaren geleden startte het Leidsche Rijn College met het ontwikkelen van modules waarin de vakken biologie, natuur- en scheikunde werden geïntegreerd, als aanvulling op de methode. Toen de uitgever met een nieuwe versie kwam, besloot men het ontwikkelwerk zelf er hand te nemen. Inmiddels werken vier docenten eraan en ontvangt de school in het kader van professionalisering subsidie vanuit het project Aantrekkelijker Scholen. 

Gemke Schrakamp, directeur van Revius Wijk, wilde kijken met wie  docenten van haar school in het IONM netwerk zitten en wat het netwerk nu inmiddels drie jaar mee bezig is. Op haar school werken de leerlingen niet meer met boeken. Die zijn vervangen door iPads. Revius Wijk is in dat opzicht een voorloper.

Net als vorig schooljaar was er op 24 september 2015 ruime belangstelling voor een IOMN-rondleiding op De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. Vijftien collega’s luisterden naar de inleiding van Stefan Rutenfrans over blended learning op De Werkplaats en daarna stonden er leerlingen klaar om een ongecensureerde rondleiding te verzorgen.

/ woensdag, 22 april 2015

Op 10 maart is een door CentERdata opgestelde update verschenen van de arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020.

/ woensdag, 22 april 2015

Mogelijke uitbreiding erkende en bekostigde opleidingsscholen in vo en mbo

/ zondag, 22 februari 2015

Het project Aantrekkelijker Scholen van het Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo/mbo regio Utrecht heeft een herijking achter de rug. De komende twee jaar kunnen meer scholen participeren in de activiteiten van het project, met daarbij passende (financiële) ondersteuning.

/ dinsdag, 20 januari 2015

De leerwerkgroep Inductie boog zich in de bijeenkomst van januari over het onderwerp werkdruk bij beginnende leraren. De aanwezige schoolcoaches inventariseerden op basis van de eigen ervaring. de factoren die de werkdruk verhogen en namen kennis van wetenschappelijk onderzoek. 

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte