Inductie

Door het vertrek van veel oudere docenten zijn er de komende jaren in de regio Midden Nederland volop banen voor startende docenten. Jonge docenten zijn straks de dragers van kwalitatief goed onderwijs. Scholen ontvangen subsdie om de begeleiding van startende docenten te professionaliseren.

Wie
Het Regionaal Inductiearrangement is bedoeld voor scholen die een goede aanpak van de inductiefase willen ontwikkelen, implementeren en borgen als integraal onderdeel van het HRM-beleid van de school. De schoolopleiders en docentcoaches worden getraind in het systematisch observeren en coachen van startende docenten.

Doel
In de komende jaren het vertrek van beginnende docenten terugdringen en de doorgroei in het beroep van de startende leraren versnellen. Dat leidt tot effectiever pedagogisch-didactisch handelen, een grotere arbeidssatisfactie en betere leerlingresultaten. Na het project heeft de school het inductiebeleid geïmplementeerd en geborgd.

Hoe
De scholen doen mee aan het Regionaal Inductiearrangement dat bestaat uit een nulmeting naar de stand van zaken rond inductie in de school. Op basis daarvan wordt een schoolspecifiek plan van aanpak geformuleerd. De schoolopleiders en coaches leren observeren met het ICALT-instrument en de gegevens daarvan worden op schoolniveau teruggekoppeld. Bovendien ontvangen de schoolopleiders en coaches gerichte training in het coachen van startende docenten. 

Resultaat
- geprofessionaliseerde schoolopleiders en docentcoaches die in staat zijn beginnende docenten op een aantoonbaar effectieve manier te observeren en te coachen;
- een wetenschappelijk getoetst instrumentarium waarmee de ontwikkeling van beginnende docenten in beeld kan worden gebracht en de begeleiding op de persoonlijke ontwikkeling kan worden afgestemd;
- de scholen krijgen toegang tot de kennisbasis Inductie die via een nieuwe website beschikbaar zal komen;
- voor vijftien scholen is een subsidiebedrag beschikbaar.

Aanmelden
Scholen kunnen tot 1 april 2015 een projectaanvraag indienen op basis van de Subsidieregeling Inductie. Op deze pagina kunt u ook het aanmeldformulier downloaden. Het Inductiearrangement van Aantrekkelijker Scholen is inhoudelijk afgestemd op het project Begeleiding Startende Leraren (BSL). Het is daarom aantrekkelijk om aan heide projecten deel te nemen.

 

Praktijk

Nieuws

Lees alle nieuwsberichten

Blijf op de hoogte